Nasze przedszkole działa od 2001 roku i mieści się obok ronda Kartuzów, przy ulicy Gdańskiej 12 - wejście od ulicy Piłsudskiego.

Jesteśmy placówką katolicką, otwartą przez cały rok kalendarzowy (z miesięczną przerwą urlopową na przełomie lipca i sierpnia) w godzinach od 6:30 do 17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Pragniemy wychowywać i stymulować rozwój przedszkolaków w myśl zasady „miłuj bliźniego swego jak siebie samego". Różnego typu zajęcia pomagają ukierunkować uczucia dzieci do Boga, Ojczyzny, bliźniego i do wszystkiego tego, co piękne i szlachetne. Chcemy, aby nasze pociechy doświadczały radości z czynienia dobra a także, aby potrafiły świadomie zmieniać siebie i środowisko w którym żyją.

Wykwalifikowana kadra otacza opieką dzieci, dba o ich wszechstronny rozwój i realizuje cele zawarte w podstawie programowej. Poprzez zajęcia dodatkowe chcemy w pełni rozwinąć możliwości tkwiące w dzieciach.

Posiadamy przestronne i kolorowe sale wyposażone w zabawki i atrakcyjne pomoce edukacyjne, a także plac zabaw, taras oraz salę zabaw ruchowych.Programy edukacyjne

Edukacja w przedszkolu jest zintegrowana oparta na poszczególnych programach i metodach:


Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej

Program ten został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jego głównym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Treści programowe skoncentrowane są wokół form aktywności dziecka i dotyczą:

- aktywności społecznej
- aktywności językowej
- aktywności poznawczej
- aktywności artystycznej

Program ten pozwala dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Przedszkolak uczy się spostrzegać, interpretować i przekształcać otaczającą go rzeczywistość. Duży nacisk kładzie się tutaj na współpracę dziecka, rodziny i przedszkola. Program ukazuje oczekiwane efekty w poszczególnych grupach wiekowych, co umożliwia nauczycielowi obserwację rozwoju dzieci.

 

Program - Przygotowanie do nauki pisania i czytania  prof. B. Rocławskiego (glottodydaktyka):

Poprzez zabawę dzieci już od najmłodszej lat wkraczają powoli w świat głosek i liter. Dużo czasu poświęca się tutaj ćwiczeniom logopedycznym, które pozwalają poprawnie artykułować głoski, a to co z kolei prowadzi do prawidłowej analizy i syntezy głoskowej. Metoda ta pozwala na stosunkowo szybkie opanowanie techniki czytania, poprawnego pisania ze słuchu oraz rozwija myślenie twórcze i uczy pracy zespołowej i indywidualnej. Poprzez wiele ćwiczeń grafomotorycznych ręka dziecka przygotowywana jest do pisania w liniaturze. W metodzie tej wykorzystuje się wiele pomocy edukacyjnych rozwijających koordynację wzrokową, ruchową i słuchową (m.in.glottodywanik, klocki LOGO, rozsypanki wyrazowe).

 

Program - Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej:

Program realizowany jest poprzez zabawę i wykorzystywanie sytuacji życia codziennego. Intensywnie wspomaga rozwój inteligencji operacyjnej dzieci i kształtuje odporność emocjonalną, potrzebną dzieciom do pokonywania trudności. Celem programu jest ukazanie podstawowych pojęć matematycznych poprzez radosne i twórcze działania przedszkolaków. Matematyka ukazana jest jako ciekawy przedmiot, który ułatwia start w rzeczywistości szkolnej.

 

Program - Metoda „Klanzy”

Jej inspiracją jest pedagogika zabawy jako podstawowa forma działalności i aktywności dzieci. Poprzez tą metodę przedszkolaki odkrywają siebie i otaczający świat, uczą się także komunikacji z drugim człowiekiem. Towarzyszące podejmowanym aktywnościom piosenki, tańce i rymowanki pomagają w adaptacji dzieci w nowym środowisku, odprężają i likwidują napięcie mięśni. Proponowane zabawy ułatwiają wprowadzenie tematu, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy. Metoda ta umożliwia samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości oraz własnych spontanicznych zachowań.

   

Program - Metoda Carla Orffa - Metoda ekspresji ruchowej

Metoda ta oparta jest na korelacji trzech elementów: ruchu, muzyki i słowa. Do tworzenia muzyki i opowieści ruchowych wykorzystuje się instrumenty perkusyjne a także możliwości własnego ciała. Główny nacisk położony jest na ekspresję, która wynika z zaangażowania emocjonalnego dziecka i jego możliwości twórczych. Celem podejmowanych działań jest wyzwolenie w dzieciach samoekspresji oraz rozwijanie inwencji twórczej łącząc muzykę z ruchem i słowem. Metoda ta doskonali percepcję słuchową, budzi wrażliwość estetyczną, rozwija sferę emocjonalną i intelektualną. Poprzez wspólne muzykowanie przedszkolaki zacieśniają więzi koleżeńskie oraz uczą się pracy zespołowej.

 

Programy - Aktywne słuchanie muzyk metodą Batti Strauss

Metoda ta opiera się na zapoznaniu dzieci z muzyką klasyczną, jazzową, folklorem różnych regionów. Wykorzystuje się w niej elementy ruchu, tańca, gestów, śpiewu oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Dziecko zdobywa doświadczenie muzyczne poprzez przechodzenie przez kolejne etapy metody, które odkrywają bogactwo tkwiące w muzyce. Dzięki tej twórczości dzieci rozwijają szczególnie wyobraźnię muzyczną oraz wrażliwość na piękno. Dzięki aktywnemu słuchaniu muzyki staje się ona dla odbiorców zrozumiała i prosta.

We wszystkich grupach realizowane są następujące programy:

  •     podstawa programowa,
  •     program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” zatwierdzony przez MEN,
  •     wychowanie religijne „W radości dzieci Bożych” autorstwa ks. dr Tadeusza Śmiecha,
  •     przygotowanie do nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego,
  •     „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej
  •     zajęcia dodatkowe.

 

W ramach czesnego dzieci korzystają z zajęć rytmicznych, umuzykalniających, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pogadanek religijnych, zajęć przy tablicy interaktywnej i zajęć z języka angielskiego. Istnieje możliwość zapisania dziecka na odpłatne zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów Studia Tanecznego „Mambo”.

 

Ponadto systematycznie współpracujemy z Państwową Szkołą Muzyczną i Biblioteką Dziecięcą. W Szkole Muzycznej dzieci poznają instrumenty, a także uczestniczą w koncertach młodych muzyków, którzy niejednokrotnie są absolwentami naszego przedszkola. Poprzez wyjścia do biblioteki dzieci rozbudzają w sobie aktywność poznawczą i uczą się, w jaki sposób należy dbać o książki. Uczestniczymy także w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przedszkolaki codziennie słuchają wybranej bajki czytanej przez nauczyciela lub zaproszonego gościa.

 

Tradycją naszego przedszkola stały się comiesięczne spotkania teatralne, zajęcia kulinarne i eksperymenty. Wyjeżdżamy również na dłuższe wycieczki poza miasto. U nas żadne dziecko się nie nudzi.

 

Poznajemy nasze środowisko lokalne i różne zawody poprzez wizyty w zakładach pracy, jak również gościmy przedstawicieli różnych zawodów w naszej placówce. Często do swoich zakładów pracy zapraszają nas rodzice dzieci, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

 

Dbamy o zdrowie fizyczne naszych wychowanków poprzez częste spacery, zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastycznych i ruchowych w sali  wyposażonej w odpowiedni sprzęt,  uczestniczą również w odpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktora Happy Sport.

Przedszkole Sióstr Wolszty

Przedszkole Sióstr Wolszty


Przedszkole Sióstr w Wolsztynieul. Gdańska 12
Kartuzy 83-300
woj. pomorskie
    
e-mail: przedszkole-sw-wincentego@wp.pl   

Telefon: +48 58 681 19 75
Telefon kom.: +48 667 504 809Ostatnia aktualizacja 24.06.2024 14:18
Osób online: 2

stat4u
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.przedszkolesiostrkartuzy.pl 2011 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"